protokoll

Protokoll


Inga protokoll kommer att läggas ut på hemsidan. Är du intresserad av att läsa Årsmötes handlingar eller Mötesprotokoll

kontakta styrelsen via E-mail:

styrelsen@gosdaturacatala.se

Detta pga hänvisningar om dataskyddslagen GDPR.