Styrelsen

2023 Års styrelse 

Scrolla till vänster för att se i mobilen

Ordförande:

Mariana "Jana" Amren
Vice ordförande


Susanne Danheimer

styrelsen@gosdaturacatala.se

Ledamot 1

Sekreterare

Susanne Danheimer

Ledamot. 2

Kassör

Siv Hansson

Ledamot: 3

Eva Milby

Ledamot: 4

Maj-Britt LarssonSuppleant: 1

Vice Sekreterare

Annette Fahlberg

Suppleant: 2

Ylva Lindström

Revisor: 1

Nina Barcelay


Revisor: 2

Krister Esping


Revisorsuppleant: 1

Gith Jakobsson


Valberedning sammankallade:

Annelie Karlsson Karjalainen


Valberedning:

Liselott Henriksson


Valberedning:

Vakant


Utställningsanvariga:

Mariana Amren

Maj-Britt Larsson

Valphänvisare:

Styrelsen

Avelsråd/Avelsfunktionär 

Gith Jakobsson 


Redaktör Gosblad

Siv Hansson

gosblad@gosdaturacatala.se

Ansvarig utgivare Gosblad

Mariana AmrenRasklubbens uppdrag är:

- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel

- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus

- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus

- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.

- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK

- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och utbildningstillfällen

- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet

- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet

- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige