Styrelsen

2024 Års styrelse 

Scrolla till vänster för att se i mobilen

Ordförande:

Mariana "Jana" Amren


Ledamot 1

Sekreterare

Susanne Danheimer

Ledamot. 2

Kassör

Siv Hansson

Ledamot: 3 

Vice ordförande

Eva Milby

Ledamot: 4

Maj-Britt LarssonSuppleant: 1

Viola Hurmerinta

Suppleant: 2

Christina Lewin

Revisor: 1

Nina Barclay


Revisor: 2

Gith Jakobsson


Revisorsuppleant: 1

Krister Esping


Valberedning sammankallade:

Annelie Karlsson Karjalainen


Valberedning:

Thomas Lewin


Valberedning:

Liselott Henriksson


Utställningsanvariga:

Mariana Amren

Maj-Britt Larsson

Susanne Danheimer

Valphänvisare:

Styrelsen

Avelsråd/Avelsfunktionär 

Gith Jakobsson 


Redaktör Gosblad

Siv Hansson

gosblad@gosdaturacatala.se

Ansvarig utgivare Gosblad

Mariana Amren

Vallansvarig

Gith Jakobsson
Rasklubbens uppdrag är:

- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel

- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus

- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus

- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.

- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK

- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och utbildningstillfällen

- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet

- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet

- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige