Styrelsen

2020 Års styrelse

Ordförande:

Liselott "Lotta" Henriksson

Ordförandes Tel:

070 831 97 99

Ledamot: 1 

Vice Ordförande

Mariana "Jana" Amrén

Ledamot: 2

Kassör

Siv Hansson

Ledamot: 3 

Thomas Lewin
Suppleant: 1

Sekreterare

Vakant

Suppleant: 2

Vakant


Suppleant: 3

Vakant


Revisor: 1

Nina Barcelay

Revisor: 2

Angelita Nooni

Revisorsuppleant: 1

Marianne Teinert

Valberedning sammankallade:

Annelie Karlsson Karjalainen

Valberedning:

Vakant

Valberedning:

Vakant

Utställningsanvariga:

Jana Amrén

Valphänvisare:

Agneta Nilsson

Avelsråd:

Vakant


Gosbladet:

Majzan Karlsson

Regionansvariga: Mellansverige

Mariana Amren

Liselott Henriksson

Thomas Lewin

Regionansvariga: Sydsverige

Siv Hansson

Nina Granström

Rasklubbens uppdrag är:

- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel

- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus

- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus

- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.

- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK

- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och utbildningstillfällen

- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet

- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet

- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige
OBS Är du intresserad av att sitta styrelen 2021 Hör av dig till styrelsen.