Styrelsen

2022 Års styrelse

Ordförande:

Liselott "Lotta" Henriksson

Ordförandes Tel:

0708-319799


Vice ordförande


Krister Esping

styrelsen@gosdaturacatala.se

Ledamot 1

Sekreterare

Mariana "Jana" Amrén

styrelsen@gosdaturacatala.se

sekreterare@gosdaturacatala.se
Ledamot: 2

Kassör

Siv Hansson

styrelsen@gosdaturacatala.se

kassor@gosdaturacatala.seLedamot: 3 

Thomas Lewin
Suppleant: 1

Vakant


Suppleant: 2

Vakant


Suppleant: 3

Vakant


Revisor: 1

Nina Barcelay


Revisor: 2

Charlotta Kabo Stenberg


Revisorsuppleant: 1

Gith Jakobsson


Valberedning sammankallade:

Annelie Karlsson Karjalainen


Valberedning:

Veronica Ferreira Krantz


Valberedning:

Eva Milby


Utställningsanvariga:

Jana Amren

Lotta Henriksson


Valphänvisare:

Styrelsen@gosdaturacatala.se


Avelsfunktionär 

Gith Jakobsson 

gith@solarwes.se


Redaktör Gosblad

Siv Hansson

gosblad@gosdaturacatala.se

Ansvarig utgivare Gosblad

Lotta HenrikssonRasklubbens uppdrag är:

- att främja en sund fysisk, psykisk och rastypisk avel

- att fortlöpande ha kontakt med rasens hemland och övriga Europa gällande rasens hälsostatus

- att hjälpa uppfödare av rasen med information gällande hälsostatus

- att uppmana uppfödare att endast använda friska hundar i avel

- att följa samtliga regler och riktlinjer från SKK och SGVK.

- att vara platsansvarig för en officiell SGVK utställning årligen

- att ge medlemmar skriftlig information om rasen, föreningen SGVK och SKK

- att tillsammans med övriga klubbar och föreningar inom SGVK anordna olika typer av aktiviteter, informationsmöten och utbildningstillfällen

- att utse ordförande, kassör och sekreterare (minst 2 personer) med ansvar att sköta föreningens angelägenhet

- att skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med tanke på RAS och övrig verksamhet

- att på alla sätt stödja rasens utveckling i Sverige


OBS Är du intresserad av att sitta styrelen 2023 Hör av dig till styrelsen.