Utställningar

Rasspecial och Klubbens utställningar 2024


Ingen officiell Rasspecial 2024 eller 2025.

Vi planerar för att ta nya tag i samband med 

Europautställningen i Stockholm 2026.
 SGVK'S UTSTÄLLNINGAR 2024

KALENDARIUM