Valphänvisning Regler

Rasklubben för Gos d'Atura Catala (RfG) ValphänvisningsreglerReglerna är det absolut lägsta varje uppfödare ska följa samt se till att de hundar uppfödaren väljer till avel uppfyller dessa. Det står varje uppfödare fritt att ställa högre och hårdare krav på sina hundar och sin uppfödning!
 

      Uppfödaren ska vara medlem i RfG

      Uppfödaren ska följa SKK's grundregler och avelsrekommendationer 

      Uppfödaren ska vara väl insatt i och arbeta aktivt för att nå de avelsmål som finns i RAS 

      Uppfödaren ska vara väl insatt och påläst om rasen, dess ursprung, användningsområde, egenskaper och kunna

      informera valpköpare
 
De hundar som används i avel i Sverige SKA:

 

      ha en god överensstämmelse med rasstandarden 

      vara fysiskt friska och sunda  vara över 24 månader, både hane och tik 

      ha en känd HD-status (gäller svenska avelsdjur)
 
   Kom ihåg att varje uppfödare får stå för sina egna val av avelsdjur och sin egen uppfödning!
 
RfG behöver följande uppgifter för att publicera valpkullen på hemsidan, i Gosbladet och via valphänvisaren: (obligatoriska uppgifter markerade med *):
 
      *Uppfödarens namn och kontaktuppgifter 

      Kennelnamn 

      *Födelsedatum för kullen 

      *Antal valpar och fördelning på kön (anges efter födelse) 

      *Hanens namn, registreringsnummer, HD-status 

      *Tikens namn, registreringsnummer, HD-status

    Uppge gärna följande, om det finns:

      BPH/MH

      Vallanlagtest 

      Titlar på hane och tik
 
 


Reglerna för valphänvisning ska följas och uppfödaren ska lämna sanningsenliga uppgifter, bryter man mot dessa förbehåller sig RfG rätten att låta valphänvisningen upphöra omedelbart. 


Varmt lycka till med valpkullen!