Klubbshop

Är du intresserad av kläder med tryck från oss så hör av dig till styrelsen

styrelsen@gosdaturacatala.se

Obs nya priser augusti 2022

prishöjningarna kommer ifrån tryckeriet. ca 20 kr / plagg 

samt undertryck kostar idag 150 kr