Tidigare år i Arkivet
 
I enlighet med SKKs stadgar och efter deras rekommendation kommer här enbart att läggas ut beslutsprotokoll. Beslutsprotokoll är offentliga och ska finnas tillgängliga för medlemmarna.
Vi väljer att ha dem på hemsidan tillgängliga för alla.
Beslutsunderlagen/Bilagor är däremot inte offentliga och finns inte tillgängliga annat än för styrelsens medlemmar som underlag för de beslut som ska tas.
 
Årsmöteshandlingar 2019
Dagordning/ Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2019
Protokoll 19-01-09
Konstituerande protokoll
Protokoll 19-03-06
 
Årsmöteshandlingar 2018
Dagordning/ Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2018
Protokoll 16-1-18
Konstitureande styrelseprotokoll 24-02-2018
Protokoll 22-3-18
Protokoll 25-4-18
Protokoll 30-5-18
Protokoll 08-7-18
Protokoll 20-8-18
Protokoll 20-9-18
Årsmöteshandlingar 2017
Dagordning/ Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2017
Protokoll 16-1-17
Protokoll 13-2-17
Konstituerande styrelseprotokoll 25-2-17
Protokoll 3-4-17
Protokoll 2-5-17
Protokoll 2-8-17
Protokoll 11-9-17
Protokoll 30-10-17
Protokoll 27-11-17
 
Årsmöteshandlingar 2016
Dagordning /Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Motion 2016
Motion 1
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2016
Protokoll 14-1-16
Protokoll 9-2-16
Konstituerande styrelseprotokoll 20-2-16
Protokoll 8-3-16
Protokoll 14-4-16
Protokoll 23-5-16
Protokoll 28-6-16
Protokoll 18-8-16
Protokoll 19-9-16
Protokoll 24-10-16
Protokoll 29-11-16
Årsmöteshandlingar 2015
 
Dagordning / kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelseberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2015
Protokoll 13-1-15
Protokoll 04-2-15
Protokoll 17-2-15
Konstituerande mötesprotokoll 28-2-15
Protokoll 31-3-15
Protokoll 21-4-15
Protokoll 19-5-15
Protokoll 25-8-15
Protokoll 28-9-15
Protokoll 02-11-15
Protokoll 03-12-15
 
Årsmöteshandlingar 2014
 
Dagordning / Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Motion 1
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Ekonomi o budget läggs inte ut här utan de som är medlemmar kan rekvirera dem per mail. Maila till kermelina@gmail.com om du vill ha de tidigare. De kommer också att finns tillgängliga på årsmötet.
 
Styrelseprotokoll 2014
 
Konstituerande mötesprotokoll 2014-01-23
Protokoll 2014-01-15
Protokoll 2014-01-29
Protokoll 2014-03-25
Protokoll 2014-05-06
Protokoll 2014-06-02
Protokoll 2014-07-02
Protokoll 2014-08-28
Konstituerande mötesprotokoll 2014-09-17
Protokoll 2014-09-24
Protokoll 2014-10-22
Protokoll 2014-12-02
 
Årsmöteshandlingar 2013
Dagordning / Kallelse
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för Avelsfunktionär
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Justeringsprotokoll
Bilaga nya stadgarna
Lottas tankar
Motion 1-5
Motion 6
Motion 7
Motion 8
Motion 9
 
 
Styrelseprotokoll 2013
 

Protokoll 2013 - 11 - 28

Protokoll 2013 - 10 - 16
Protokoll 2013 - 08 - 27
Protokoll 2013 - 06 - 19
Protokoll 2013 - 05 - 21
Protokoll 2013 - 4 - 22
Protokoll 2013 - 3 - 25
Konstituerande mötesprotokoll 2013 - 03 - 10
Medlemsmöte 2013 - 03 - 09
Protokoll 2013 - 03 - 04
Protokoll 2013 - 02 - 06
Protokoll Extra möte 2013 - 01 - 28
Protokoll 2013 - 01 - 09
 
 
Årsmöteshandlingar 2012
 

Dagordning
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag på ny styrelse
Årsmötesprotokollet 2012 03 11
Justeringsprotokoll
Bilagan till Årsmötesprotokollet
Reviderad Prislista

Du som är medlem i RFG Har möjlighet att ta del av den ekonomiska Rapporten. Den läggs inte ut på hemsidan men du kan maila mig så får du den per mail. Maila Sussie

 
Styrelseprotokoll 2012
 
Protokoll 2012 -12 -03
Protokoll 2012 -11- 01
Protokoll 2012 -10- 03
Protokoll 2012- 08- 22
Protokoll 2012- 06- 27
Protokoll 2012- 05- 23
Protokoll 2012- 05- 03
Protokoll 2012- 04- 02
Konstituerande mötesprotokoll 2012- 03- 11
Protokoll 2012- 02- 16
Protokoll 2012- 01- 26
 
Årsmöteshandlingar 2011
Dagordning
Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Avelsberättelse
Verksamhetsplan 2011
Valberedningens förslag på ny styrelse
Syfte och regler för Årets Gos 2011
Årsmötesprotokoll 2011-02-05
Justeringsprotokollet
 
Styrelseprotokoll 2011
 
Protokoll 2011- 12- 15
Protokoll 2011- 11- 28
Protokoll 2011- 11- 22
Protokoll 2011- 11- 03
Protokoll 2011- 10- 05
Protokoll 2011- 09- 07
Protokoll 2011- 07- 27
Protokoll 2011- 07- 12
Protokoll 2011- 06- 29
Protokoll 2011- 04- 26
Protokoll 2011- 03- 14
Protokoll extra styrelsemöte: 2011- 02- 21
Konstituerande mötesprotokoll; 2011- 02- 05
 
 
Årsmöteshandlingar 2010
 
Röstlängd
Årsmötesprotokoll 2010-02-06
Dagordning, Verksamhetsberättelse. Avelsberättelse, Verksamhetsplan,Resultaträkning och Valberedningens förslag på ny styrelse

Syfte och regler för Årets Gos 2010
RAS
 
Styrelseprotokoll 2010
 

Konstituerande mötesprotokoll 2010-02-18
Protokoll 2010-03-24
Protokoll 2010-04-12
Protokoll 2010-04-24
Protokoll 2010-06-21
Protokoll 2010-08-04
Protokoll 2010-09-08
Protokoll 2010-10-27
 
Start
Klubbinfo

SGVK/ SKK
Styrelsen
Stadgar
Protokoll
Information
Arkiv
Gosbladet
Rasen
Uppfödning

Rasstandard
Ras
Uppfödare
Planerade Kullar
Valpar
Omplacering
Resultat

Titlar
Utställning
MH
Viltspår
Freestyle
Lydnad
Rallylydnad
Agility
Vallning
Årets Gos 15
Utställning
Aktiviteter

Tävling Regler
Klubbaktiviteter
Årets Gos 14
Årets Gos 11
Galleri
Länkar
SGVK/ SKK