gos

 

 

Utvärdering av RAS (Rasspecifika Avels Strategier).

 

Det är några år sedan en utvärdering av våra Gos d´Atura Catalas hälsa gjordes och baserat på den skrevs RAS, RAS har sedan dess fungerat som en riktlinje för avelsarbetet. Rasen har vuxit mycket och antalet individer har mer än fyrdubblats sedan dess!

Det är nu dags för revidering och utvärdering. Därför har vi nu utformat en ny hälsoenkät som vi behöver er hjälp med.
Den ger oss ett ovärderligt verktyg att utvärdera hälsostatusen på våra hundar och se om det finns några skillnader nu mot förr som vi måste arbeta mer med i avelsarbetet.

Enkäten går fortfarande att lämna helt anonymt och lyder under sekretess, de uppgifter som lämnas går ej att spåra tillbaka till en enskild person. Vill du lämna namn eller annat så är det fritt att göra så men kom ihåg att inte nämna någon annan än dig själv eller din hund med namn.

Alla hundar som finns registrerade i Sverige är det intressant att få information om, även de som avlidit och de som är helt friska. Ju fler svar vi får desto rättvisare blir utvärderingen.

För att enkäten inte ska bli alltför omfattande och jobbig har vi begränsat oss till allmänna hälsofrågor, om er hund har/ har haft någon annan sjukdom eller defekt som inte finns med fyll gärna i information, diagnos, symtom (+ annan relevant information) så vi inte missar något!

 

Vi ber om ärlighet och uppriktighet i era svar
så att Gos d´Aturas nuvarande hälsostatus varken förskönas eller misskrediteras

 

Då klubbens budget är begränsad vill vi ha hjälp med att sprida den här enkäten till alla som äger eller ägt en Gos. Är du uppfödare ber vi dig göra ett mail utskick till dina valpköpare med länk till den här sidan.

 

Enkätformuläret fyller du i direkt på Rasklubbens hemsida. www.gosdaturacatala.se
När du är klar klickar du bara på skicka knappen

Till Hälsoenkäten

 

Tack för din ovärderliga hjälp med att kartlägga rasens hälsa
RAS-gruppen: Agneta Nilsson, Susanne D - Nilsson och Veronica F - Krantz

 

Om du av någon anledning inte kan fylla i den på sidan får du gärna höra av dig så skickar vi en papperskopia. 
MAILADRESS: kermelina@gmail.com

sport blue 3s louis vuitton outlet history of jordan 6s michael kors outlet retro jordans for sale history of jordan 6s coach factory outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet Kate Spade Outlet louis vuitton outlet lebron 11 sport blue 6s jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap air jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet foamposites black suede louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre solo retro jordans for sale louis vuitton outlet sport blue 6s cheap jordans jordan 6 history of jordan sport blue 6s sport blue 3s jordan 6 sport blue lululemon outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan